elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Środa 29.06.2022
Jesteś tutaj:

Karta praw pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych stosownie do stanu zdrowia, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Pacjent ma prawo do:
  1. informacji o prawach pacjenta
  2. informacji o swoim stanie zdrowia, możliwościach diagnostyczno- terapeutycznych
  3. informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez świadczeniodawcę
  4. wyrażenia zgody na udzielenie informacji o stanie zdrowia osobom przez niego wskazanym,
 3. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny informacji o jego stanie zdrowia i wykonanych świadczeniach oraz do wyrażenia zgody na ujawnienie tej tajemnicy.
 4. Pacjent ma prawo do wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń medycznych, lub odmowy takiej zgody.
 5. Pacjent ma prawo do:poszanowania intymności i godności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych
  obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 6. Pacjent ma prawo do:
  1. dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych
  2. udostępnienia dokumentacji medycznej osobie przez niego wskazanej lub przedstawicielowi ustawowemu
 7. Pacjent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczeń lekarskich, jeżeli to orzeczenie lub opinia ma wpływ na prawa i obowiązki pacjenta. Sprzeciw wnosi do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
 8. Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego , telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, w trakcie pobytu w sanatorium oraz odmowy kontaktu.
 9. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej w sanatorium.
 10. Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie znajdującym się w recepcji sanatorium.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Sanatorium Uzdrowiskowe w Sopocie
Odpowiadający za treść: 433-455-44-43
Wprowadził informację: 433-455-44-43
Edytował informację: 433-455-44-43
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 20.02.2020
Data udostępnienia informacji: 20.02.2020
Data ostatniej aktualizacji: 20.02.2020
Liczba wyświetleń: 505
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
20.02.2020
17:00:04
edycja
433-455-44-43
Karta praw pacjenta
20.02.2020
16:59:15
edycja
433-455-44-43
Karta praw pacjenta
20.02.2020
16:59:07
edycja
433-455-44-43
Karta praw pacjenta
20.02.2020
16:30:19
dodanie
433-455-44-43
Karta praw pacjenta