elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Sobota 06.06.2020

Pozostałe informacje

Informacje na temat stosowania przez SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie wybranych środków poprawy efektywności energetycznej za rok 2018 - realizacja art. 6 ustawy o efektywności energetycznej:

  • nabycie nowego urządzenia, charakteryzującego się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  • wymiana eksploatowanego urządzenia, na nowe, charakteryzujące się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

 

Informacja dotycząca sposobu składania skarg i wniosków do Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie:

  • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie: pocztą, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  • Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmują:
    • Dyrektor Sanatorium lub zastępująca go osoba w poniedziałki i środy  w godzinach od 9.00 do 10.00
    • pracownik Sekretariatu  Dyrektora w każdy wtorek od godz.9.00 do godz. 10.00.
  • Z przyjęcia skargi lub wniosku wniesionego ustnie osoby wskazane w ust. 2 sporządzają protokół.
  • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska ( nazwy) oraz adresu wnoszącego  pozostawia się bez rozpoznania.

Informacje o artykule

Data utworzenia: 20.02.2020
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 41
Dodał: 433-455-44-43
Edytował: 433-455-44-43
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
20.02.2020
16:48:27
edycja
433-455-44-43
Pozostałe informacje
20.02.2020
16:22:45
dodanie
433-455-44-43
Pozostałe informacje