elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Poniedziałek 21.09.2020
Jesteś tutaj:

Regulamin pobytu

REGULAMIN POBYTU PACJENTA W SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWYM W SOPOCIE                   

                   

 1. Pobyt w Sanatorium jest realizowany na podstawie:
  1. skierowania na leczenie uzdrowiskowe finansowane przez NFZ,
  2. skierowania na leczenie rehabilitacyjne w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej
  3. skierowania na turnus profilaktyczno- rehabilitacyjny lub antystresowy.
  4. indywidualnej umowy cywilno- prawnej
 2. Pobyt w Sanatorium odbywa się:
  1. dla pacjentów ze skierowaniem na leczenie uzdrowiskowe finansowane przez NFZ
   od godz. 14.oo pierwszego dnia pobytu do 12.00 ostatniego dnia pobytu.
  2. dla pacjentów pełnopłatnych od godz. 12.00 pierwszego dnia pobytu do 10.00 ostatniego dnia pobytu.
  3. dla pozostałych pacjentów w godzinach określonych w umowie lub skierowaniu.
 3. Pacjent posiadający skierowanie na leczenie uzdrowiskowe finansowane prze NFZ powinien po przybyciu do Sanatorium zgłosić się w punkcie przyjęć z następującymi dokumentami:
  1. z formularzem skierowania do sanatorium potwierdzonym przez NFZ
  2. z dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych
  3. z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość
 4. Następnie celem przyjęcia do Oddziału pacjent zobowiązany jest zgłosić się do dyżurki pielęgniarskiej ( z wszystkimi dokumentami leczenia i skierowaniem) wskazanej w karcie pobytu, która otrzyma w punkcie przyjęć.
 5.  Informacje dotyczące zasad pobytu w oddziałach umieszczone są na tablicach ogłoszeń, a informacje dotyczące obowiązkowych badań lekarskich wymaganych przez NFZ przekazywane są przez pielęgniarki oddziału. W przypadku potrzeby dodatkowych wizyt lekarskich należy ten fakt zgłosić w dyżurce pielęgniarskiej lub bezpośrednio u lekarza leczącego.
 6. Pacjent w ciągu 3 pierwszych dni pobytu zobowiązany jest uiścić opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami .
 7. W Sanatorium obowiązuje następujący porządek dnia:
  1. cisza nocna 22.00-6.00
  2. posiłki : śniadanie 8.00, obiad13.00 lub13.30, kolacja 17.30
  3. poranny obchód lekarsko -pielęgniarski dla pacjentów Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej 8.30-10.00
  4. wieczorny obchód lekarsko- pielęgniarski dla pacjentów Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej 18.30-20.00
  5. wieczorny obchód pielęgniarski dla pacjentów oddziałów sanatoryjnych 18.00-19.00
 8. Zabiegi lecznicze wykonuje Dział Usprawniania Leczniczego , na podstawie zlecenia lekarza lub fizjoterapeuty w godzinach wskazanych w karcie zabiegowej. Konieczność punktualnego przybycia w wyznaczonych godzinach wynika z organizacji leczenia. W przeciwnym razie planowany zabieg może zostać nie wykonany .
 9. Na terenie Sanatorium obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
 10. Pacjent odpowiada materialnie za przedmioty znajdujące się na wyposażeniu pokoju, a stanowiące własność Sanatorium.
 11. Sanatorium nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze nie umieszczone w depozycie znajdującym się w recepcji Sanatorium.
 12. Wychodząc poza budynek należy klucz pozostawić w recepcji.
 13. Na terenie Sanatorium obowiązuje zakaz przebywania zwierząt.
 14. Osoby przebywające na terenie sanatorium zobowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych, sanitarnych i przeciw pożarowych. Zakazuje się używania w pokojach grzałek żelazka, kuchenek elektrycznych oraz wynoszenia naczyń ze stołówki. Prosimy o zamykanie okien, wyłączanie światła i zakręcanie kranów przed opuszczeniem pokoju.
 15. Wypis z Sanatorium następuje w dniu wskazanym w skierowaniu z NFZ. Pacjent opuszczający Sanatorium wcześniej ,na własne żądanie zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu na piśmie w dyżurce pielęgniarskiej , lekarzowi leczącemu lub dyżurnemu oraz uiścić opłatę za liczbę niewykorzystanych dni leczenia uzdrowiskowego. Taka sama procedura obowiązuje w przypadku przepustki. Wysokość opłaty określa cennik zatwierdzony przez Dyrektora Sanatorium.
 16. Pacjent który w rażący sposób narusza regulamin pobytu może zostać dyscyplinarnie wypisany z Sanatorium.
 17. Pacjent w dniu wyjazdu przekazuje pokój salowej ( z uzyskaniem wpisu w karcie pobytu), którą wraz z kluczem oddaje w recepcji.
 18. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Sanatorium w poniedziałki i środy od godz. 9:00 do 10:00

Informacje o artykule

Data utworzenia: 20.02.2020
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 117
Dodał: 433-455-44-43
Edytował: 433-455-44-43
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
11.03.2020
11:20:54
edycja
433-455-44-43
Regulamin pobytu
11.03.2020
11:20:24
edycja
433-455-44-43
Regulamin pobytu
20.02.2020
17:08:13
edycja
433-455-44-43
Regulamin pobytu
20.02.2020
17:07:52
edycja
433-455-44-43
Regulamin pobytu
20.02.2020
17:07:25
edycja
433-455-44-43
Regulamin pobytu
20.02.2020
16:30:25
dodanie
433-455-44-43
Regulamin pobytu