elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Środa 29.06.2022
Jesteś tutaj:

Status prawny

Podmiot leczniczy SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, działającym w szczególności na podstawie:

 

1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.2);

3) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 879, 960 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.3);

5) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

6) postanowień Statutu i innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym finansowych i podatkowych.


Statut jednostki

Regulamin organizacyjny

 
Sanatorium wpisane jest także do:

  1. Rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego  - księga rejestrowa nr 000000018642
  2. Rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego nr. OR/22/05/07
  3. Rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne nrOD/22/19/07
  4. Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000004213

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Sanatorium Uzdrowiskowe w Sopocie
Odpowiadający za treść: 433-455-44-43
Wprowadził informację: 433-455-44-43
Edytował informację: 433-455-44-43
Lista załączników: 1
Data wytworzenia informacji: 20.02.2020
Data udostępnienia informacji: 20.02.2020
Data ostatniej aktualizacji: 28.09.2020
Liczba wyświetleń: 716
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
28.09.2020
10:07:19
edycja
433-455-44-43
Status prawny
28.09.2020
10:06:40
edycja
433-455-44-43
Status prawny
16.07.2020
12:10:25
edycja
433-455-44-43
Status prawny
07.07.2020
14:16:51
edycja
433-455-44-43
Status prawny
07.07.2020
14:14:41
edycja
433-455-44-43
Status prawny
20.02.2020
16:55:25
edycja
433-455-44-43
Status prawny
20.02.2020
16:54:49
edycja
433-455-44-43
Status prawny
20.02.2020
16:54:36
edycja
433-455-44-43
Status prawny
20.02.2020
16:30:13
dodanie
433-455-44-43
Status prawny